Viktig information


Lämna inte ditt fordon till dyra felsökningar och reparationer när det gäller AC-systemet. Upp till 8 av 10 AC-fordon fungerar optimalt efter bara en service.