OBS!

Lämna inte ditt fordon till dyra felsökningar och reparationer när det gäller AC-systemet.


"Upp till 8 av 10 AC-fordon fungerar optimalt efter endast en service och påfyllning av ny gas."