Inte ens ovädret kan stoppa oss från att ge våra kunder bästa möjliga service.

- Test och funktionskontroll av kompressorn, ventilkärnorna, expansionsventilen, kondensorn och kondensorsfläkten, samt kondensorns befintliga kapacitet.


- Läcksökning på skarvarna, kopplingarna, kompressorn, kondensorn, ventilerna       och förångaren som sitter inne i kupén.


- Eventuellt en viss mängd oljefyllning på kompressorn och spårningsmedel     beroende på bedömning av AC-systemet.


-Tömning av fukt eller luft som trängde in och blandades med det gamla   köldmediet.


- Provtryckning (Vi utför alltid provtryckning vid service)


- Vakuumsugning i minst 15-30 minuter. Detta görs för att ta bort fukt och luft

 ur systemet som har fångats i kompressorns olja.


- Påfyllning av nytt köldmedium/gas med rätt mängd avsett för systemet.


-Till slut kontrolleras temperaturen i kupén i samband med tryckvärdena på låg- och högtryckssidan som visas på våra instrument.


Allt detta ingår i en AC-service som verkligen är värd 3000 kr för personbilar. En riktig AC-service ökar livslängden på din bils luftkonditioneringssystem och förebygger slitage och haveri på delarna, vilket förhindrar onödigt pengarslöseri.


---------------------------------------------------------------------

Varför AC-service?

En fullt fungerande AC ökar komforten i bilen. Med regelbunden service bibehåller AC-systemet sin kapacitet och fungerar som det ska året runt. Varje år förlorar AC-systemet cirka 5-8% av sitt köldmedium(gas).

När köldmediet(gas) minskar körs kompressorn mer regelbundet, vilket påverkar livslängden på kompressorn.


OBS! "Upp till 8 av 10 AC-fordon fungerar optimalt efter endast en service och påfyllning av ny gas."

Detta gäller även de flesta läckage som rör packningarna.

-Hur ofta ska man fylla på AC?

Vi rekommenderar att du utför en AC-service med 24 månaders mellanrum eftersom ett AC-system förlorar cirka 8-10% av köldmediet per år. Denna förlust tvingar kompressorn att arbeta hårdare för att uppnå samma effekt, vilket på sikt kan orsaka kompressorhaveri.


 -Hur ofta behöver jag serva min bils AC-system?

Vi rekommenderar att serva AC-systemet var 24:e månad för att säkerställa optimal prestanda och undvika dyra reparationer.


-Hur vet jag om min bils AC behöver mer köldmedium?

Om AC:n blåser varm luft eller inte kyler lika effektivt som tidigare, kan det vara ett tecken på att köldmedium behöver fyllas på.-Är AC-servicen nödvändig även om jag inte använder AC:n ofta?

Ja, det är viktigt att underhålla AC-systemet regelbundet även om det används sällan, för att undvika framtida problem och bibehålla systemets funktion.


 -Vad kostar en AC-service?

Kostnaden för AC-service varierar beroende på bilmodell och systemets skick. klick här för en prisuppgift.


-Erbjuder ni AC-service för alla typer av fordon?

Ja, vi erbjuder AC-service för personbilar, husbilar, lantbruksfordon och lastbilar.


 -Vad ska jag göra om min bils AC-system läcker?

Kontakta vår tekniker i första hand så får du en lämplig lösning. Som tidigare nämnts, börjar 8 av 10 bilar fungera optimalt efter endast en AC-service.OBS!

Undvik onödiga utgifter på dyra felsökningar och reparationer av ditt AC-system. Ofta kan problemet lösas genom en enkel AC-service.


"Upp till 8 av 10 AC-fordon fungerar optimalt efter endast en service och påfyllning av ny gas." Detta inkluderar även att åtgärda de flesta läckor relaterade till packningar.