Varför AC-service?

En fullt fungerande AC ökar komforten i bilen. Med regelbunden service bibehåller AC-systemet sin kapacitet och fungerar som det ska året runt. Varje år förlorar AC-systemet cirka 8-10% av sitt köldmedium(gas).


När köldmediet(gas) minskar körs kompressorn mer regelbundet, vilket påverkar livslängden på kompressorn.


OBS! "Upp till 8 av 10 AC-fordon fungerar optimalt efter endast en service och påfyllning av ny gas."

Vad ingår i en AC-service?

- Test och funktionskontroll.
- Tömning av köldmedium.
- Provtryckning (Vi utför alltid provtryckning vid service)
- Läcksökning.
- Vakuumsugning i minst 15-30 minuter. (Detta för att ta bort fukt och luft ur systemet)
- Påfyllning. (Med rätt mängd avsett för systemet)
- Kontroll av ventilhattar. (Med hjälp av läcksökare)
- Provkörning av systemet.

-Hur ofta ska man fylla på AC?

Vi rekommenderar att du utför en AC-service med 24 månaders mellanrum eftersom ett AC-system förlorar cirka 8-10% av köldmediet per år. Denna förlust tvingar kompressorn att arbeta hårdare för att uppnå samma effekt, vilket på sikt kan orsaka kompressorhaveri.


OBS!

Lämna inte ditt fordon till dyra felsökningar och reparationer när det gäller AC-systemet.


"Upp till 8 av 10 AC-fordon fungerar optimalt efter endast en service och påfyllning av ny gas."